Priser2019-08-14T09:13:26+00:00

Priser og betalingsbetingelser

Indskrivning
Det koster kr. 500,- pr barn at blive indskrevet.

Depositum
Ved optagelse på Vinderød Privatskole indbetales familiedepositum på kr. 5.000,-, som tilbagebetales når familiens sidste barn forlader skolen. Depositum forrentes ikke.

Depositum betales tilbage når en families sidste barn udmeldes af skolen. Skolen har umiddelbart ret til at fratrække eventuelle tilgodehavender som ikke er blevet afregnet.

Skolepenge
Skolepenge betales månedligt forud i 11 årlige rater.

Forældrebetaling for skole (pr. måned):

  • Kr. 1.410,- pr. elev for 0.-3. klasse
  • Kr. 1.520,- pr. elev for 4.-6. klasse
  • Kr. 1.630,- pr. elev for 7.-9. klasse

Forældrebetaling for fritidstilbud (pr. måned):

  • Kr. 1.300,- pr. elev inkl. morgenmodul for 0. – 3. klasse
  • Kr. 720,- pr. elev inkl. morgenmodul for 4. + 5. klasse
  • Kr. 240,- pr. elev – kun morgenmodul

Halv pris for barn nr. 3 og derover på både skole- og fritidstilbud. Gælder for børn på samme folkeregisteradresse og tilfalder yngste barn/børn.

Debitorer som ikke er tilmeldt til betalingsservice bliver pålagt et administrationsgebyr på 25,00 kr. pr. barn pr. måned.

Skole- og SFO betalinger bliver opkrævet over 11 måneder ( august-juni) Juli er betalingsfri.

Restancer
Ved manglende indbetaling af skolepenge udsendes rykkerbrev med 14 dages betalingsfrist. Der vil blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Overskrides denne frist uden forudgående aftale med skolen, vil skolen fratrække restancen i depositummet og derefter anse barnet som udmeldt af skolen. Skolen vil samtidig tilbyde barnets plads i skolen i henhold til ventelisten.

Udmeldelse af skolen/Fritten
Hvis man ønsker at udmelde sit barn/børn af skolen skal det ske med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.
Alle udmeldelser skal foregå skriftligt til skolens officielle mailadresse: mail@vinderoedprivatskole.dk. Man vil herefter modtage en bekræftelse på udmeldelsen.

Depositummet tilbagebetales umiddelbart efter opsigelsesvarslets udløb. Når barnet stopper modregnes evt. restance i depositummet.

Ved afgang fra 9. klasse, for en families sidste barn, tilbagebetales indskuddet senest den 31. juli.