Priser2020-08-06T08:41:29+02:00

Priser og betalingsbetingelser

Indskrivning

Det koster kr. 500,- pr barn at blive indskrevet.

Depositum

Ved optagelse på Vinderød Privatskole indbetales familiedepositum på kr. 5.000,-, som tilbagebetales, når familiens sidste barn forlader skolen. Depositum forrentes ikke.

Depositum betales tilbage, når en families sidste barn udmeldes af skolen. Skolen har umiddelbart ret til at fratrække eventuelle tilgodehavender, som ikke er blevet afregnet.

Skolepenge

Skolepenge betales månedligt forud i 11 årlige rater.

Forældrebetaling for skole (pr. måned):

  • 1430 kr. pr. elev 0.-3. klasse
  • 1540 kr. pr. elev 4.-6. klasse
  • 1660 kr. pr. elev 7.-9. klasse

Forældrebetaling for fritidstilbud (pr. måned):

  • 1320 kr. pr elev inkl. morgenmodul for 0.-3. klasse
  • 740 kr. pr elev inkl. morgenmodul for 4.-5. klasse.
  • 240 kr. pr. elev – kun morgenmodul

Halv pris for barn nr. 3 og derover på både skole- og fritidstilbud. Gælder for børn på samme folkeregisteradresse og tilfalder yngste barn/børn.

Debitorer som ikke er tilmeldt til betalingsservice bliver pålagt et administrationsgebyr på 25,00 kr. pr. barn pr. måned.

Skole- og SFO betalinger bliver opkrævet over 11 måneder ( august-juni) Juli er betalingsfri.

Restancer

Ved manglende indbetaling af skolepenge udsendes rykkerbrev med 14 dages betalingsfrist. Der vil blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Overskrides denne frist uden forudgående aftale med skolen, vil skolen fratrække restancen i depositummet og derefter anse barnet som udmeldt af skolen. Skolen vil samtidig tilbyde barnets plads i skolen i henhold til ventelisten.

Udmeldelse af skolen/Fritten

Hvis man ønsker at udmelde sit barn/børn af skolen skal det ske med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.
Alle udmeldelser skal foregå skriftligt til skolens officielle mailadresse: mail@vinderoedprivatskole.dk. Man vil herefter modtage en bekræftelse på udmeldelsen.

Depositummet tilbagebetales umiddelbart efter opsigelsesvarslets udløb. Når barnet stopper modregnes evt. restance i depositummet.

Ved afgang fra 9. klasse, for en families sidste barn, tilbagebetales indskuddet senest den 31. juli.