Priser2021-06-22T14:56:22+01:00

Priser og betalingsbetingelser

Indskrivning

Det koster kr. 500,- pr barn at blive indskrevet.

Depositum

Ved optagelse på Vinderød Privatskole indbetales familiedepositum på kr. 5.000,-, som tilbagebetales, når familiens sidste barn forlader skolen. Depositum forrentes ikke.

Depositum betales tilbage, når en families sidste barn udmeldes af skolen. Skolen har umiddelbart ret til at fratrække eventuelle tilgodehavender, som ikke er blevet afregnet.

Et depositum gælder for biologiske eller sammenbragte børn på samme bopælsadresse.

Skolepenge

Skolepenge betales månedligt forud i 11 årlige rater.

Forældrebetaling for skole (pr. måned):

  • 1450 kr. pr. elev 0-3. klasse
  • 1560 kr. pr elev 4.-6. klasse
  • 1680 kr. pr. elev 7.-9. klasse

Forældrebetaling for fritidstilbud (pr. måned):

  • 1340 kr. pr elev inkl. morgenmodul for 0.-3. klasse
  • 760 kr. pr. elev inkl. morgenmodul for 4.-5. klasse
  • 250 kr. pr. elev – kun morgenmodul

Forældrebetaling for Minifritten:

  • 2000 kr. pr. elev i maj og juni måned

Halv pris for barn nr. 3 og derover på både skole- og fritidstilbud (dette gælder dog ikke for Minifritten). Gælder for børn på samme folkeregisteradresse og tilfalder yngste barn/børn.

Vi kan dog tilbyde søskendefordel for biologiske søskende på en anden adresse i forbindelse med optagelse på skolen, men betalingen vil være opdelt på bopælsadresserne.

Debitorer som ikke er tilmeldt til betalingsservice bliver pålagt et administrationsgebyr på 25,00 kr. pr. barn pr. måned.

Skole- og SFO betalinger bliver opkrævet over 11 måneder ( august-juni) Juli er betalingsfri.

Restancer

Ved manglende indbetaling af skolepenge udsendes rykkerbrev med 14 dages betalingsfrist. Der vil blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Overskrides denne frist uden forudgående aftale med skolen, vil skolen fratrække restancen i depositummet og derefter anse barnet som udmeldt af skolen. Skolen vil samtidig tilbyde barnets plads i skolen i henhold til ventelisten.

Udmeldelse af skolen/Fritten

Hvis man ønsker at udmelde sit barn/børn af skolen skal det ske med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.
Alle udmeldelser skal foregå skriftligt til skolens officielle mailadresse: mail@vpskole.dk. Man vil herefter modtage en bekræftelse på udmeldelsen.

Depositummet tilbagebetales umiddelbart efter opsigelsesvarslets udløb. Når barnet stopper modregnes evt. restance i depositummet.

Ved afgang fra 9. klasse, for en families sidste barn, tilbagebetales indskuddet senest den 31. juli.