subslider2
subslider1
Læringssyn2019-08-14T09:13:26+02:00

Læringssyn

Vinderød Privatskole opfatter vi alle elever som unikke og værdifulde. Hver enkel elev har ret til at blive medregnet i fællesskabet, at opleve tilknytning, at være deltagende og at blive respekteret og set på som et individ. Dette er gældende for både undervisningsdelen og fritidsdelen på skolen. Vi har en struktur, der tager afsæt i et samarbejde mellem lærere og pædagoger. Målet med dette er, at både elever, forældre og medarbejdere oplever en sammenhæng og helhed i alle skolens aktiviteter. Der er mange måder at anskue læring på. Vi har valgt nedenstående model.
 
Tryk her for at se model
 
Læringsbegrebet består både af uddannelse og dannelse jvf. Folkeskoleloven. Uddannelse består både af kundskaber (viden) og færdigheder (kunnen) – eleverne skal både vide noget og kunne noget. Hvad de skal vide og kunne er beskrevet i de faglige mål fra Undervisningsministeriet og i pensum. Undervisningen tager afsæt i børnenes alder og i den viden, der findes om børns kunnen på forskellige alderstrin, men også om menneskers forskellige måder at lære på. Derudover er det væsentligt, at de rammer vi skaber for eleverne, både er udfordrende og tydelige på samme tid. Dannelsen foregår samtidig med uddannelsen og består af formidling af værdier, holdninger og følelser. Dette læres ved den adfærd, de voksne har omkring barnet og den voksnes bevidsthed om det at være rollemodel.