• Læringssyn
ET TRYGT STED AT VÆRE – ET GODT STED AT LÆRE

Læringsmiljø på skolen

Vi har fokus på trivsel og læring

Vinderød Privatskole i Halsnæs i Nordsjælland er vi af den overbevisning, at der er en tydelig sammenhæng mellem trivsel og læring.

Derfor arbejdes der med trivsel, pædagogik og faglighed som en væsentlig del af vores læringsmiljø, så det giver eleverne de bedste forudsætninger for at få et godt udbytte af undervisningen.

Vi opfatter alle elever som værende unikke og værdifulde. Hver enkelt elev har ret til:

  • at blive medregnet i fællesskabet
  • at opleve tilknytning
  • at deltage og føle sig delagtiggjort
  • at blive respekteret og set som et enestående individ

Dette er gældende for både undervisningsdelen og fritidsdelen på skolen.

Skolen har et stort fokus på både trivsel og læring, og der er en struktur, som tager afsæt i et samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Målet med dette er, at både elever, forældre og medarbejdere oplever en sammenhæng og en helhed i alle skolens aktiviteter.

Uddannelse og dannelse

Der er mange måder at anskue læring på. Læringsbegrebet består både af uddannelse og dannelse jævnfør Folkeskoleloven.

Uddannelse består både af kundskaber (viden) og færdigheder (kunnen) – eleverne skal både vide noget, og de skal kunne noget. Hvad de skal vide og kunne er beskrevet i de faglige mål fra Undervisningsministeriet og i pensum.

Undervisningen og det dertilhørende læringsmiljø på Vinderød Privatskole tager afsæt i børnenes alder og i den viden, der findes både om børns kunnen på forskellige alderstrin, men også om menneskers forskellige måder at lære på. Derudover er det væsentligt, at de rammer vi skaber for eleverne både er udfordrende og tydelige på en og samme tid.

Dannelsen foregår samtidig med uddannelsen og består af formidling af værdier, holdninger og følelser. Dette læres ikke ved det, som vi gør sammen med eleverne, men ved den måde de voksne omkring eleven agerer på. Eleverne oplever derfor voksne omkring sig, der opfører sig på en måde, som også forventes af eleverne.

Kontakt os og hør mere om vores læringsmiljø, trivsel og pædagogik

Trivsel og læring går hånd i hånd i et trygt læringsmiljø. Kunne du tænke dig at høre mere om vores læringssyn og vores trivsel/pædagogik, eller har du nogle spørgsmål i forbindelse med trivsel og læring, så er du velkommen til at kontakte os.

Åbningstider

Vinderød Privatskole

Kontoret kan kontaktes på
tlf.: 70 22 14 00
Mandag til torsdag: kl. 9.00-14.00
Fredag: kl. 9.00-13.00
I finder kontoret i bygning A på 1. sal.

Fritidstilbuddet har daglige åbningstider fra kl. 6.00-8.00 og 12.00-17.00 på skoledage

Adresse

Vinderød Privatskole

Helsingevej 57
Frederiksværk 3300

Tlf: 70221400
mail@vpskole.dk

CVR nr. 36220465