Skip to main content
 • Om os
ET TRYGT STED AT VÆRE – ET GODT STED AT LÆRE

Om Vinderød Privatskole

Vinderød Privatskole er en skole, der med en høj faglig kvalitet skal skabe et solidt fundament for elevernes videre vej i uddannelsessystemet og livet.

Det er Vinderød Privatskoles overordnede mål at uddanne selvstædigt tænkende, samarbejdsorienterede og innovative unge mennesker med en god faglig ballast.

Herudover er det Vinderød Privatskoles formål at:

 • Være blandt den bedste tredjedel af alle skoler i Danmark
 • Skabe et fysisk læringsmiljø, som er præget af ro og ordentlighed
 • Være en skole, hvor læreprocesserne tilrettelægges differentieret, så der tages hensyn til den nyeste
 • Forskning om kvalitet i læringen og det enkelte barns forudsætninger og læringsstil
 • Være en skole, der opfatter alle elever som unikke og værdifulde
 • Skabe en skole, hvor den enkelte elev bliver medregnet i fællesskabet, oplever tilknytning og bliver respekteret og set som et individ
 • Være en skole, hvor forældreinddragelse og forældresamarbejde er et hovedelement i dagligdagen
 • Være en skole uden mobning og med høj trivsel blandt både børn og voksne
 • Være en skole med et godt arbejdsmiljø for både børn og voksne i velfungerende fysiske rammer
 • Være økonomisk bæredygtig