Skip to main content
  • Vision og mission
ET TRYGT STED AT VÆRE – ET GODT STED AT LÆRE

Høj faglighed og sociale mål

Vores vision og mission

Vinderød Privatskole i Halsnæs i Nordsjælland er der udarbejdet en vision og mission, som du kan læse mere om her på denne side. Der lægges blandt andet vægt på en høj faglighed blandt både personale og elever, samtidig med at det er utroligt vigtigt og et fælles anliggende og ansvar, at der er en god trivsel på skolen.

Vision:

Det er visionen, at Vinderød Privatskole med udgangspunkt i høj trivsel og et stærkt læringsmiljø skal skabe livsduelige og demokratisk dannede unge mennesker med en høj faglighed.

Mission:

Eleverne uddannes og dannes, så de bevarer deres lærelyst og nysgerrighed gennem hele deres skolegang, så de på den måde får et solidt fundament for deres videre vej i livet.

Vi sætter høje faglige og sociale mål, vi udfordrer eleverne der, hvor de er, og vi skaber det gode og forpligtende fællesskab med plads til forskellighed.

Værdigrundlag

Skolens stærke og grundlæggende værdier er:

  • Tryghed
  • Nærvær
  • Respekt
  • Forskellighed
  • Ansvarlighed

Hør mere om hvordan vi kombinerer høj faglighed og trivsel

Har du spørgsmål i forhold til vores vision og mission, eller har du brug for yderligere information om, hvordan vi arbejder med at kombinere høj faglighed og trivsel blandt både elever og personale, så er du altid meget velkommen til at tage kontakt til os.

Skolen ansætter kun personale med engagement inden for de fag, der udbydes, og der bestræbes at sikre medarbejderne en arbejdsglæde, som smitter af på eleverne.