Skip to main content
  • Tryghed

Tryghed

VÆRDIER

Det betyder at….

  • Vi har et tæt samarbejde i medarbejdergruppen og taler sammen hver dag i de enkelte teams.

  • Skolepædagogerne er med i undervisningen og følger indskolingsbørnene med i Fritten.

  • Vi tager på fælles ture ud af huset og har fælles aktiviteter på skolen, hvor de ældre elever er med til at tage hånd om de yngre elever eks. skoleudflugter, tur til korset, kirketur og når vi afholder idrætsdag.

  • Vi gør, hvad vi siger, og vi siger, hvad vi gør. For os hænger tale og handling tæt sammen.

  • Vi har en Tryghedspatrulje, hvor elever fra 6. – 8. klasse i pauserne mandag, onsdag og fredag er med til at skabe tryghed blandt de yngre elever. Det er ikke ment som en ekstra tilsynsvagt men som en ekstra kammerat.