Respekt2017-07-03T10:24:11+00:00

Værdier

Respekt

Det betyder at….

• vi siger godmorgen og farvel, når vi møder hinanden

• vi lærer eleverne at være opmærksomme og lytte til hinandens fortællinger eks. på morgensang, klassemøder, legegrupper

• vi alle taler pænt til og om hinanden

• vi har en oprydnings – og rengøringsordning, som alle elever tager del i