subslider2
subslider1
Lærerne på Vinderød Privatskole2021-09-01T15:48:52+01:00

Lærerne på Vinderød Privatskole

allan_holm_sonderskov-300x200 Allan Holm Sønderskov (AS)

Motto: Kunst er det, man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst.

Underviser i matematik og science

annette-kilsgaard-rasmussen-289x300 Annette Kilsgaard (AR)

Motto: Jeg kan ikke lære nogen noget, jeg kan kun få dem til at tænke selv.

Underviser i dansk, engelsk og krea

annette-helbaek-lunding-239x300 Annette Helbæk Lunding(AL)

Motto: Vi skal bevare begejstringen for det erhverv, vi har valgt at tage ansvar for.

Underviser i dansk, kultur og engelsk.

bent-hansen-297x300 Bent Hansen (BH)

Motto: En rejse jorden rundt starter med det første skridt.

Underviser i matematik, science, idræt og musik

eva-landert-285x300 Eva Landert (EL)

Motto: Man behandler børn ens ved at behandle dem forskelligt.

Underviser i matematik og science

Kristina Jessen (KJ)

Motto: Det ved jeg ikke – det MÅ jeg finde ud af!

Underviser i underviser i dansk

Lotte Schultz (LS)

Motto: At være hvad vi er, og at blive, hvad vi kan blive, det er det eneste mål med livet

Underviser i vores 0. klasse

Stine Kauffelt Nielsen(SN)

Motto: Hvis man skal behandle børn ens, skal man behandle dem forskelligt.

Underviser i dansk, kultur og engelsk

signe_von-der_lieth-300x200 Signe Von der Lieth(SL)

Motto: Fortæl mig og jeg glemmer. Vis mig og jeg husker. Inddrag mig og jeg forstår.

Underviser i dansk, kultur, engelsk og krea

tina-schmidt-nielsen-295x300 Tina Schmidt Nielsen(TN)

Motto: Trivsel er grundlag for læring og udvikling.

Underviser I dansk

winnie-tangaa-292x300 Winnie Bomholt Tangaa(WT)

Motto: Glade børn lærer mest.

Underviser I matematik, science og idræt

Kristian Lars Wolfsberg (LW)

Motto: Det vigtigste er ikke aldrig at falde,men at kunne rejse sig efter hvert fald.

Underviser i dansk og kultur

Lisa Lisa Anne Haargaard (LH)

Motto: Undren er begyndelsen til visdom

Underviser i dansk, matematik og tysk

Marie Marie Louise Duelund Meier (MM)

Motto: Alle store rejser begynder med det første skridt.

Underviser i matematik og science

Simon Simon Poul Josephsen (SJ)

Motto: Man skal turde prøve og turde at lave fejl,for at udvikle sig bedst muligt.

Underviser i kultur og engelsk

vibeke-christensen-272x300 Vibeke Christensen (VI)

Motto: Alt hvad du siger og gør sender et signal til verden,om hvem du er.

Underviser i vores 0. klasse og i matematik, science og idræt

Carsten Borglund Carsten Borglund

Motto: Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele.

Underviser i idræt og dansk

Anne-Mette Lorenzen Anne-Mette Lorenzen

Motto: Du er modigere end du synes, stærkere end du ser ud til og klogere end du tror

Underviser i dansk, matematik, kultur og billedkunst

Mikkel Güth Petersen Mikkel Güth Petersen

Motto: Hvis du ikke kan forklare det til en seks-årig, forstår du det ikke selv.

Underviser i musik, engelsk, idræt, science, matematik

lykke Lykke Dybdal Hansen

Specialpædagog

Joan Graungaard Ledang (JG)

Motto: Den lige vej er ikke altid den rigtige.

Underviser i billedkunst