subslider2
subslider1
Visioner2019-10-21T14:37:45+01:00

Vision og mission for Vinderød Privatskole

VPS vision

VPS skal med udgangspunkt i høj trivsel og stærke læringsmiljøer skabe livsduelige og demokratisk dannede unge mennesker med høj faglighed.

VPS mission

Vi uddanner og danner eleverne, så de bevarer lærelyst og nysgerrighed gennem hele skolegangen og får et solidt fundament for deres videre vej i livet.

Vi sætter høje faglige og sociale mål, udfordrer eleverne, der hvor de er og skaber det gode forpligtende fællesskab med plads til forskellighed.