subslider2
subslider1
Retningslinjer2019-10-21T14:31:56+01:00

Retningslinjer vedrørende hytteture og lejrskoler

Et lejrskole-/hyttetursophold indbefatter undervisning over flere skoledage med det formål at give eleverne mulighed for at gøre sig erfaringer, som ikke kan gøres på skolen, og som kan have tilknytning til den daglige undervisning.

Da lejrskoler/hytteture efter deres formål og indhold er del af den samlede løbende undervisning, er der mødepligt for eleverne.

Skolen har planlagt disse ture:

  • Én hyttetur i 3.klasse med én overnatning. Hytteturen foregår i lokalområdet. Som udgangspunkt deltager klassens to primærlærere og klassens ressourcepædagog.
  • Èn hyttetur med to overnatninger i 5.klasse. Hytteturen går til en destination på Sjælland. Som udgangspunkt deltager klassens to primærlærere.
  • Èn lejrskole med min. fire overnatninger i 8. klasse. Lejrskolen går som udgangspunkt til Europa eller Skandinavien, og kan i særlige tilfælde gå til fjernere egne i Danmark eks. Bornholm, Jylland eller øerne (Ærø, Samsø, Fanø). De deltagende lærere på lejrskolen er som udgangspunkt klassens to primærlærere medmindre andet giver bedre mening.

Ved både hytteture og lejrskoler opkræves af forældrene et beløb til forplejning på 85 kr. pr. påbegyndt døgn. Betalingen opkræves forud.

Ved de af skolen planlagte hytteture/minilejrskole i 3. og 5. klasse afholder skolen alle øvrige udgifter, der er nødvendige for hytteturens/minilejrskolens gennemførelse inden for det i budgettet afsatte beløb.

I 8.klasse suppleres det af skolen afsatte beløb med 1500,- i forældrebetaling. Beløbet betales i 7.klasse med skolepengene pr.1 marts og 1. maj med 750,- pr gang.

På forældremødet i starten af 7.klasse meddeles det, hvor det forventes, at lejrskolen går hen.

Forældrene sørger for børnenes lommepenge med udgangspunkt i det for klassen aftalte beløb. Beløbets størrelse besluttes på forældremødet i starten af 7.klasse med udgangspunkt i lærernes erfaringer fra tidligere ture.

Klassen kan lave en fælles opsparing eller tjene penge til klassekassen på anden vis.

Uddybelse

  • Skolen afholder en del af udgifterne, og forældrene betaler 1500,- fordelt i to x 750,- samt et beløb til forplejning. Dette samlede beløb går til transport, overnatning, forplejning og ture.
  • Hvis det ønskes at indsamle et ekstra beløb til klassekassen i forbindelse med lejrskolen, skal det ses som et supplement til de ture, som allerede ligger inde i lejrskolen og en mulighed for at lægge noget ”guf” på turen. Det kunne være et restaurantbesøg, en indgangsbillet til eks. en koncert eller et teaterstykke, som ikke er muligt indenfor den afsatte økonomi.
  • Hvis der indsamles et ekstra beløb til lejrskolen eller til en ekstra hyttetur, skal det foregå inden for ”klassens fire vægge”. Det er ikke tanken, at folk uden tilknytning til skolen skal være med til at finansiere hytteture eller lejrskolen i 8. klasse eks. i form af køb af lodder til velgørende formål, hvor overskuddet går til klassen. Det kan nemt opfattes som en måde, hvorpå udefrakommende bliver opfordret til at støtte de enkelte klassers klassekasser. Vi er stadig en ny privatskole, og det signal ønsker vi ikke at sende.
  • Hvis en helt enestående mulighed skulle byde sig, eks. muligheden for at udveksle med en klasse et sted i Europa eller Skandinavien, hvor flybilletten tager det meste af budgettet, så kan forældrene sammen med eleverne og lærerne gå sammen om at skabe mulighed for at dette kan lade sig gøre, med udgangspunkt i ovenstående og inden for egen klasse.
  • Det er lærerne, som beslutter, hvor turen går hen med udgangspunkt i de overvejelser, der ligger i, at det er en tur med fagligt indhold.
  • Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at der i forældrekredsen er forskellige økonomiske muligheder, hvilket skal respekteres. Derfor har bestyrelsen besluttet en forældrebetaling på 1500 kr., hvilket er vurderet som værende rimeligt.

Rygning og alkohol

Elever på Vinderød Privatskole er underlagt en nul-tolerance-politik, hvad angår alkohol.

Besiddelse og/eller brug af alkohol og narkotika er strengt forbudt og medfører bortvisning fra skolen. Elever, som på en lejrskole overskrider denne regel, vil blive sendt hjem på forældrenes regning, og der vil ikke blive tilbagebetalt noget for den resterende del af lejrskolen. Eleven vil efterfølgende ikke længere kunne være elev på Vinderød Privatskole.

Ligeledes er rygning ikke tilladt på lejrskoler eller på skolen generelt.

Overskridelse af denne forventning medfører efterfølgende samtale med forældrene samt en skriftlig advarsel.

De af forældrene planlagte ture

Hvis klassens forældre planlægger en tur med overnatning, kan klassens lærere/pædagog deltage i løbet af dagen svarende til deres normale timetal i klassen.

Ekstratimer kan aftales afspadseret eller omlagt i indeværende skoleår i forholdet en til en. Lærerne/pædagogerne overnatter som udgangspunkt ikke på forældreplanlagte ture.

Dette skyldes, at det er lærerne/pædagogerne, der har det forsikringsmæssige ansvar for eleverne, når de deltager, selvom forældrene er tilstede.