subslider2
subslider1
Læringssyn2019-10-21T14:41:26+01:00

Læringssyn

På Vinderød Privatskole opfatter vi alle elever som unikke og værdifulde.

Hver enkel elev har ret til at blive medregnet i fællesskabet, at opleve tilknytning, at være deltagende og blive respekteret og set som et individ.

Dette er gældende for både undervisningsdelen og fritidsdelen på skolen.

Vi har en struktur, der tager afsæt i et samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Målet med dette er, at både elever, forældre og medarbejdere oplever en sammenhæng og helhed i alle skolens aktiviteter.

Der er mange måder, at anskue læring på.

Se vores model

Læringsbegrebet består både af uddannelse og dannelse jvf. Folkeskoleloven.

Uddannelse består både af kundskaber (viden) og færdigheder (kunnen) – eleverne skal både vide noget og kunne noget. Hvad de skal vide og kunne er beskrevet i de faglige mål fra Undervisningsministeriet og i pensum.

Undervisningen tager afsæt i børnenes alder, og i den viden der findes både om børns kunnen på forskellige alderstrin, men også om menneskers forskellige måder at lære på.

Derudover er det væsentligt, at de rammer, vi skaber for eleverne, både er udfordrende og tydelige på samme tid.

Dannelsen foregår samtidig med uddannelsen, og består af formidling af værdier, holdninger og følelser. Dette læres ikke ved det, vi gør med eleverne, men ved den måde de voksne omkring dem, gør det, de gør.

Eleverne skal opleve, at de voksne omkring dem opfører sig på en måde, som også forventes af eleverne.