subslider2
subslider1
Gensidige forventninger2019-10-21T14:44:02+01:00

Gensidige forventninger

Børn og forældre kan forvente, at medarbejderne…

 • Vil levere høj faglighed i overensstemmelse med skolens værdier
 • Vil sikre, at hver enkelt elev tages alvorligt, udfordres og støttes i dagligdagen
 • Vil dele viden om pædagogisk praksis og sammen blive bedre
 • Vil lede klasserummet på en konstruktiv, anerkendende og tydelig måde
 • Vil arbejde på at sikre den bedste trivsel blandt børnene og på skolen generelt
 • Vil arbejde målrettet med klassens trivsel
 • Vil møde det enkelte barn på en anerkendende måde, så det får de bedste muligheder for at nå sine sociale og faglige mål
 • Vil indgå i en åben dialog med de voksne omkring barnet
 • Vil sikre, at der i løbet af skoleåret vil være temadage og featureuger til glæde for fagligheden og fællesskabet
 • Vil indføre traditioner, som alle kan se frem til

Skolen forventer, at I som forældre…

 • Sørger for, at jeres barn møder udhvilet, mæt og til tiden
 • Sørger for, at jeres barn har de ting med, som måtte være nødvendige for at sikre en sammenhængende og god skoledag
 • Vil indgå i et konstruktivt samarbejde omkring det, som foregår på skolen både fagligt og socialt og støtte positivt op med det, I kan
 • Vil tage medansvar for fællesskabet i klassen og på skolen generelt
 • Bakker op om jeres barns faglige og sociale udvikling
 • Hjælper med til og opmuntrer jeres barn til at yde en ekstra indsats
 • Indgår positivt i løsningen af de udfordringer, som hverdagen kan bringe
 • Respekterer skolen som en professionel arbejdsplads i børnehøjde
 • Taler positivt om skolen og personalet, når barnet er til stede
 • Videregiver relevante informationer om eget barn, som måtte være nødvendige, for at vi kan skabe den bedste hverdag for jeres barn

Skolen forventer, at eleverne…

 • Møder udhvilede, mætte og til tiden
 • Er forberedte til det, som skal ske på skolen og i undervisningen
 • Er ambitiøse, nysgerrige og engagerede
 • Handler og agerer i overensstemmelse med skolens værdier
 • Tager medansvar for trivslen i klassen og på skolen generelt
 • Samarbejder på en imødekommende måde
 • Deltager aktivt i den fælles undervisning og i de tilknyttede aktiviteter
 • Respekterer og taler ordentligt til og om hinanden
 • Respekterer det, som de voksne siger
 • Udfordrer sig selv for derved at opnå ny viden
 • Tager initiativer både fagligt og socialt
 • Følger skolens ordensregler