subslider2
subslider1
10 gode råd til forældre2019-10-23T16:52:08+01:00

10 gode råd til forældre

  1. Når du selv holder fødselsdag for dit barn, så husk den sociale fødselsdagspolitik: alle, ingen, alle pigerne eller alle drengene. Selektive invitationer markerer manglende respekt for klassen som et samlet fællesskab. Ikke at blive inviteret opleves meget smertefuldt.
  2. Opmuntr dit barn til at forsvare/støtte/bakke op om den klassekammerat, der har vanskeligt ved at forsvare sig selv. Det er især håndsrækningen fra en kammerat, der bryder isolationen omkring det barn, der er udsat.
  3. Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på tværs af klassen. Det er en styrke for barnet at have flere bekendtskaber, og det mindsker samtidig risikoen for, at nogle klassekammerater bliver isoleret.
  4. Tal ikke dårligt om dit barns klassekammerater, deres forældre eller lærere/pædagogerne. Det påvirker hele klassens trivsel.
  5. Hvis du oplever, at der er problemer eller konflikter mellem dit barn og andre børn i klassen, er det vigtigt, at du tager kontakt til de pågældende forældre, så I kan tage hånd om problemet i fællesskab.
  6. Vær opmærksom på ”usynlige” kammerater i dit barns klasse – børn, der ikke nævnes, er med hjemme at lege osv. ”Usynlige” klassekammerater kan være isolerede børn, der trænger til at komme med i fællesskabet.
  7. Prioriter fødselsdagsinvitationer fra klassekammerater højt. Det udtrykker respekt for og accept af klassekammeraten, der har inviteret til fødselsdag.
  8. Prioriter samvær med de andre forældre i dit barns klasse. Socialt samvær i forældregruppen smitter af på det sociale samvær børnene imellem.
  9. Støt læreren i prioritering af klassens sociale liv. Lærere, der sætter konkrete initiativer i gang for at forbedre det sociale liv i klassen, har brug for forældreopbakning, hvis projektet skal lykkes.
  10. Hvis du har mistanke om, at der er et uhensigtsmæssigt socialt miljø i dit barns klasse, så kontakt klassens lærere og gør opmærksom på dette.