subslider2
subslider1
Om skolen2019-10-21T14:17:59+01:00

Om Vinderød Privatskole

Vinderød Privatskole er en skole, der med en høj faglig kvalitet skal skabe et solidt fundament for elevernes videre vej i uddannelsessystemet og livet.

Det er Vinderød Privatskoles overordnede mål at uddanne selvstædigt tænkende, samarbejdsorienterede og innovative unge mennesker med en god faglig ballast.

Herudover er det Vinderød Privatskoles formål at:

inner-arrow

  • Være blandt den bedste tredjedel af alle skoler i Danmark
  • Skabe et fysisk læringsmiljø, som er præget af ro og ordentlighed
  • Være en skole, hvor læreprocesserne tilrettelægges differentieret, så der tages hensyn til den nyeste
  • Forskning om kvalitet i læringen og det enkelte barns forudsætninger og læringsstil
  • Være en skole, der opfatter alle elever som unikke og værdifulde
  • Skabe en skole, hvor den enkelte elev bliver medregnet i fællesskabet, oplever tilknytning og bliver respekteret og set som et individ
  • Være en skole, hvor forældreinddragelse og forældresamarbejde er et hovedelement i dagligdagen
  • Være en skole uden mobning og med høj trivsel blandt både børn og voksne
  • Være en skole med et godt arbejdsmiljø for både børn og voksne i velfungerende fysiske rammer
  • Være økonomisk bæredygtig