subslider2
subslider1
Om skolen2019-08-14T09:13:30+00:00

Om
Vinderød Privaskole

Vinderød Privatskole er en skole, der med en høj faglig kvalitet skal skabe et solidt fundament for elevernes videre vej i uddannelsessystemet og livet.

Det er Vinderød Privatskoles overordnede mål at uddanne selvstædigt tænkende, samarbejdsorienterede og innovative unge mennesker med en god faglig ballast.

Herudover er det Vinderød Privatskoles formål at

inner-arrow

  • Være blandt den bedste tredjedel af alle skoler i Danmark
  • Skabe et fysisk læringsmiljø, som er præget af ro og ordentlighed
  • Være en skole, hvor læreprocesserne tilrettelægges differentieret, så der tages hensyn til den nyeste
  • Forskning om kvalitet i læringen og det enkelte barns forudsætninger og læringsstil
  • Være en skole, der opfatter alle elever som unikke og værdifulde
  • Skabe en skole, hvor den enkelte elev bliver medregnet i fællesskabet, oplever tilknytning og bliver respekteret og set som et individ
  • Være en skole, hvor forældreinddragelse og forældresamarbejde er et hovedelement i dagligdagen
  • Være en skole uden mobning og med høj trivsel blandt både børn og voksne
  • Være en skole med et godt arbejdsmiljø for både børn og voksne i velfungerende fysiske rammer
  • Være økonomisk bæredygtig