Skip to main content
  • Skolens historie
ET TRYGT STED AT VÆRE – ET GODT STED AT LÆRE

Skolens historie

Vinderød Privatskoles ældste bygninger er fra 1902, men der har været skole på stedet i mere end 200 år, først i form af en beskeden landsbyskole.

Gennem tiden har Vinderød Skole haft mange generationer af elever, og har undergået mange udbygninger og moderniseringer. Skolen har altid været kendetegnet ved at være en lille skole, hvor der er trygt og rart – en skole hvor man kender hinanden.

Måske grundet sin størrelse, har skolen også adskillige gange været lukningstruet.

Indbyggertallet i Vinderød sogn blev mere end fordoblet i perioden fra 1930-1950, og i 1964 blev Vinderød Skole udvidet ved, at der blev bygget en afdeling i Enghaven, som vi i dag kender som Enghaveskolen (eller Frederiksværk Skole, afdeling Enghave).

I kraft af at skolen har haft ovenud tilfredse lærere, elever og forældre, har skolen overlevet alle de lukningstrusler, der har været gennem tiden. Lige indtil byrådet d. 25. marts 2014 besluttede, at Vinderød Skole (på dette tidspunkt Frederiksværk Skole, afdeling Vinderød) skulle ophøre med at eksistere fra august måned 2015.

Elever og forældre på Vinderød Skole ønskede ikke at give slip på skolen, dens rolige atmosfære og de værdier der ligger så fastgroet i skolen. Dette blev starten på Vinderød Privatskole med opstart i august 2015.

Kilde

Steen Bernikow, Vinderød skoles ældste historie (1992)
Vinderød Skole, udgivet i anledning af skolens 80 års jubilæum (1982)