Skip to main content
  • Ordensreglement
ET TRYGT STED AT VÆRE – ET GODT STED AT LÆRE

Ordensreglement på VPS

“Du skal bruge din sunde fornuft, opføre dig ordentligt og tage hensyn til andre”
 
Formålet med Vinderød Privatskoles ordensreglement er at sikre de bedst mulige rammer for børnenes trivsel og indlæring, for børnenes undervisningsmiljø og de ansattes arbejdsmiljø.

Både børn og voksne skal opleve skolen som et rart sted at være.

Derfor stiller vi også store krav til elevernes opførsel, og vi tror på, at tidlig forældre-inddragelse ved udfordringer i forhold til adfærd, er en nødvendighed. Det handler om at skabe tryghed for alle elever i skolen, om demokratisk dannelse, hvor vi overholder nogle fælles spilleregler, og om at skabe ro, gensidig respekt og fokus om skolens kerneopgave – nemlig undervisningen.

Lærerne udøver professionel ledelse i klasseværelset i den daglige undervisning og pædagoger/medhjælpere udøver ledelse i fritidsdelen.

Det forventes, at alle udviser respekt og forståelse for læringssituationerne og respekterer og følger de voksnes henvisninger.

Konsekvenser

Vi ønsker en dagligdag præget af et ordentligt sprog, både verbalt og nonverbalt, hvor vi taler respektfuldt til, med og om hinanden, og vi ved, at vi er forbilleder for hinanden.
 
1. Eleven overtræder ordensreglementet første gang
Eleven vil få en advarsel fra sin lærer, som også kan fungere som advarsel for hele klassen afhængigt af den konkrete hændelse. Forældrene informeres.
 
2. Eleven overtræder ordensreglementet gentagne gange og ignorerer den første advarsel
Eleven vil blive sendt væk fra (undervisnings)situationen for en stund, og forældrene vil blive kontaktet af læreren
 
3. Eleven ændrer stadig ikke adfærd og overtræder dermed ordens-reglementet på groveste vis
Eleven vil blive udelukket fra undervisningen resten af dagen/næste dag og vil sammen med sine forældre blive indkaldt til en forståelsessamtale med skolens leder og evt. relevante lærere
 
4. Eleven lever forsat ikke op til Vinderød Privatskoles ordensregler og værdier i det daglige
Eleven kan ikke længere være elev på Vinderød Privatskole