Skip to main content
 • 10 gode råd til forældre
ET TRYGT STED AT VÆRE – ET GODT STED AT LÆRE

10 gode råd

 • Når du selv holder fødselsdag for dit barn, så husk den sociale fødselsdagspolitik: alle, ingen, alle pigerne eller alle drengene. Selektive invitationer markerer manglende respekt for klassen som et samlet fællesskab. Ikke at blive inviteret opleves meget smertefuldt.

 • Opmuntr dit barn til at forsvare/støtte/bakke op om den klassekammerat, der har vanskeligt ved at forsvare sig selv. Det er især håndsrækningen fra en kammerat, der bryder isolationen omkring det barn, der er udsat.

 • Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på tværs af klassen. Det er en styrke for barnet at have flere bekendtskaber, og det mindsker samtidig risikoen for, at nogle klassekammerater bliver isoleret.

 • Tal ikke dårligt om dit barns klassekammerater, deres forældre eller lærere/pædagogerne. Det påvirker hele klassens trivsel.

 • Hvis du oplever, at der er problemer eller konflikter mellem dit barn og andre børn i klassen, er det vigtigt, at du tager kontakt til de pågældende forældre, så I kan tage hånd om problemet i fællesskab.
  • Vær opmærksom på ”usynlige” kammerater i dit barns klasse – børn, der ikke nævnes, er med hjemme at lege osv. ”Usynlige” klassekammerater kan være isolerede børn, der trænger til at komme med i fællesskabet.

  • Prioriter fødselsdagsinvitationer fra klassekammerater højt. Det udtrykker respekt for og accept af klassekammeraten, der har inviteret til fødselsdag.

  • Prioriter samvær med de andre forældre i dit barns klasse. Socialt samvær i forældregruppen smitter af på det sociale samvær børnene imellem.

  • Støt læreren i prioritering af klassens sociale liv. Lærere, der sætter konkrete initiativer i gang for at forbedre det sociale liv i klassen, har brug for forældreopbakning, hvis projektet skal lykkes.

 • Hvis du har mistanke om, at der er et uhensigtsmæssigt socialt miljø i dit barns klasse, så kontakt klassens lærere og gør opmærksom på dette.