Skip to main content
  • Mini-Fritten

ET TRYGT STED AT VÆRE – ET GODT STED AT LÆRE

Om Mini-Fritten

Mini-Fritten er Vinderød Privatskoles førskoletilbud til kommende 0.klasse.  

I Mini-Fritten har vi fokus på, at børnene får skabt venskaber, bliver trygge ved hinanden og ved de voksne, og lærer omgivelserne at kende. Alle børnene starter i Mini-Fritten d. 1. maj, så de har skabt et fællesskab, når de starter i 0.klasse til august. Vi ved, at en socialt velfungerende børnegruppe, er den bedste forudsætning for at skabe gode klasser, hvor børnene trives og udvikler sig optimalt både fagligt og socialt. 

Mini-Fritten har egne lokaler og er en del af Fritten. Om formiddagen er vi for os selv og leger, laver aktiviteter og førskolearbejde. Hvis børnene er trygge ved det, har de mulighed for at være med til de aktiviteter, der er i Fritten om eftermiddagen.  

Vi har rigtigt gode og alsidige udearealer, og børnene er hver dag ude i Frittens have, på legepladsen og i nærområdet. Vi har en fast ugentlig tur-dag, hvor vi tager i skoven eller ud på engen. 

Når der er samling, førskolearbejde og ved måltiderne, er børnene delt i to grupper med to faste voksne tilknyttet i hver gruppe. Om morgenen, om eftermiddagen og når vi er udenfor eller på tur, er grupperne blandede. I løbet af tiden i Mini-Fritten, kan der blive rykket rundt på børnene i grupperne, for at alle børn får de bedste forudsætninger for at skabe gode relationer. 

Medarbejderteamet i Mini-Fritten består af klassepædagogen fra 0. klasse og pædagogisk personale fra Fritten. Derudover har 0. klasse lærerne også deres faste dage, hvor de er en del af Mini-Fritten.  

I løbet af juni er der dage, hvor vi er i 0. klasse huset sammen med 0. klasse lærerne, så børnene vænner sig til huset, og får en fornemmelse af hvad der venter dem når de starter i skole. Dette er med til at gøre børnene trygge i overgangen til 0. klasse. 

Før starten i Mini-Fritten 

Inden børnene starter i Mini-Fritten, bliver de og deres forældre inviteret til en goddag-dag, hvor alle børn og forældre får hilst på hinanden, og hvor de også møder de voksne fra Mini-Fritten og fra 0.kl.  

Derefter vil alle børnene få besøg af en af pædagogerne fra Mini-Fritten i deres børnehave. Det er vores erfaring, at det at børnene får mødt deres nye voksne der, hvor de selv er på hjemmebane og samtidig får vist deres børnehave frem, er med til at de er trygge ved de voksne, når de starter. 

I ugen inden Mini-Fritten starter, er der to besøgseftermiddage, hvor børnene kan komme med deres forældre og hilse på børn og voksne i Fritten, se Mini-Frittens lokaler og lege på legepladsen.  

Vi vil meget gerne opfordre til, at forældrene i god tid inden børnene skal starte i Mini-Fritten, gør hvad de kan, for at deres børn bliver selvhjulpne og selvstændige.  

Det betyder, at det er en god idé at have fokus på, at der er en masse ting, børnene selv kan og skal gøre. De kan eksempelvis hjælpe til med at dække bord, rydde op efter sig selv, eller have andre små praktiske opgaver derhjemme. De kan selv bære deres taske ind i børnehaven, selv hænge jakken på plads og selv tage tøj på. Derudover skal børnene lære at klare toiletbesøg selv.  

Er der noget, børnene synes, er svært, når de starter hos os, så hjælper vi selvfølgelig. Det er dog vores erfaring, at børnene meget gerne selv vil kunne klare tingene. 

Sådan ser dagen ud i Mini-Fritten  

Kl. 6.00: Morgenfritten åbner 

Kl. 7.00: Der møder voksne fra Mini-Fritten ind, og vi går i egne lokaler 

Kl. 8.00: Vi går på legepladsen og leger 

Kl. 9.00: Alle er mødt og har sagt farvel til deres forældre 

  • Samling og gennemgang af dagen på tavlen 
  • Lillemad/formiddagsmad 
  • Fælles aktiviteter, emner og førskole arbejde eller tur ud af huset  

Kl. 11.45: Frokost 

Kl. 12.15:  Vi går på legepladsen og leger 

Kl. 13.00: Samling og afrunding af dagen 

Kl. 13.15-17.00: Børnene hentes, når det passer jer. Vi er en del af Fritten, og børnene har mulighed for at være en del af Frittens aktiviteter, eller at være i Mini-Frittens lokaler. Der er voksne fra Mini-Fritten indtil kl.16.00 

Husk at Mini-Fritten er ikke skole men et førskoletilbud, så skoletaske og penalhus behøver I ikke at tage med før til august.