Skip to main content
 • Fakta
ET TRYGT STED AT VÆRE – ET GODT STED AT LÆRE

Information og dokumenter

Timetal for fagene

Skolen følger fælles mål for fagene.

Science: biologi, geografi, fysik/kemi, natur/teknik
Kultur: historie, religion, samfundsfag
Krea: billedkunst, musik, håndværk/design, madkundskab
Valgfag: Forskellige fag der kan vælges i 7. – 9. klasse
Svømning: ligger fra efterår til påske i 5.klasse og erstatter idræt i den periode
Madkundskab: er en integreret del af fagene (kan vælges i Krea på 4. – 6. klasse)
Klassens tid: ligger i alle fag

Skoledagen

Morgentilbud i Fritten fra kl. 6.00.

Klokken ringer ind kl. 8.00, og alle der har 1. modul møder derfor kl.8.00

1. modul: 8.05 – 9.35
Pause: 9.35 – 10.05. Det kan være en god ide at tage en ”10-mad/frugt” på dette tidspunkt

2. modul: 10.05 – 11.35
Spisning: 11.35 – 11.45

Pause:  11.45 – 12.15 Der vil være legepatrulje i denne pause

3. modul:  12.15 – 13.45
Pause: 13.45 – 13.55

4. modul: 13.55 – 15.25

Klokken ringer, når eleverne skal gå til klassen enten ved skoledagens start eller efter en pause. Der er morgensamling for alle skolens elever og ansatte kl. 8.05 en dag om ugen.

Priser og betalingsbetingelser

Indskrivning

Det koster kr. 500,- pr barn at blive indskrevet.

Optagelseskriterier i prioriteret rækkefølge

 • Søskendebørn som er skrevet op inden deres 4-års fødselsdag. (Dette gælder børn på samme adresse eller biologiske hel- eller halvsøskende på anden adresse)
 • Tilflyttede søskendebørn over 4 år
 • Medarbejderbørn
 • Kønsfordeling, således at vi højst har en 10/14 fordeling af køn
 • Indskrivningsdato

Depositum

Ved optagelse på Vinderød Privatskole indbetales familiedepositum på kr. 6.000,-, som tilbagebetales, når familiens sidste barn forlader skolen. Depositum forrentes ikke.

Depositum betales tilbage, når en families sidste barn udmeldes af skolen. Skolen har umiddelbart ret til at fratrække eventuelle tilgodehavender, som ikke er blevet afregnet.

Et depositum gælder for biologiske eller sammenbragte børn på samme bopælsadresse.

Skolepenge

Skolepenge betales månedligt forud i 11 årlige rater.

Forældrebetaling for skole (pr. måned):

 • 1.650 kr. pr. elev 0.-3. klasse
 • 1.760 kr. pr. elev 4.-6. klasse
 • 1.880 kr. pr. elev 7.-9. klasse

Forældrebetaling for fritidstilbud (pr. måned):

 • 1.420 kr. pr. elev i fritidsordning 0.-3. klasse
 • 890 kr. pr elev i fritidsordning 4.-6. klasse
 • 325 kr. pr. elev kun i morgentilbud

Forældrebetaling for Minifritten:

 • 2.100 kr. pr. elev i maj og juni måned

Halv pris for barn nr. 3 og derover på både skole- og fritidstilbud (dette gælder dog ikke for Minifritten). Gælder for børn på samme folkeregisteradresse og tilfalder yngste barn/børn.

Vi kan dog tilbyde søskendefordel for biologiske søskende på en anden adresse i forbindelse med optagelse på skolen, men betalingen vil være opdelt på bopælsadresserne.

Debitorer som ikke er tilmeldt til betalingsservice bliver pålagt et administrationsgebyr på 25,00 kr. pr. barn pr. måned.

Skole- og SFO betalinger bliver opkrævet over 11 måneder ( august-juni) Juli er betalingsfri.

Restancer

Ved manglende indbetaling af skolepenge udsendes rykkerbrev med 14 dages betalingsfrist. Der vil blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Overskrides denne frist uden forudgående aftale med skolen, vil skolen fratrække restancen i depositummet og derefter anse barnet som udmeldt af skolen. Skolen vil samtidig tilbyde barnets plads i skolen i henhold til ventelisten.

Udmeldelse af skolen/Fritten

Hvis man ønsker at udmelde sit barn/børn af skolen skal det ske med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.
Alle udmeldelser skal foregå skriftligt til skolens officielle mailadresse: mail@vpskole.dk. Man vil herefter modtage en bekræftelse på udmeldelsen.

Depositummet tilbagebetales umiddelbart efter opsigelsesvarslets udløb. Når barnet stopper modregnes evt. restance i depositummet.

Ved afgang fra 9. klasse, for en families sidste barn, tilbagebetales indskuddet senest den 31. juli.

Åbningstider

Kontoret kan kontaktes på tlf.: 70 22 14 00

 • Mandag til torsdag: kl. 9.00-14.00
 • Fredag: kl. 9.00-13.00
 • I finder kontoret i bygning A på 1. sal.

 
Fritidstilbudet har daglige åbningstider fra kl. 6.00-17.00 på skoledage

Ferieplan

Ferieplan for skoleåret 2023/2024

Skoleåret begynder torsdag den 10. august 2023 kl. 8.00 for 1.– 9. klasse og kl. 9.00 for 0. klasse.

 • Skolens fødselsdag: Fredag d. 1. sep. 2023 (Dobbelt skoledag med mødepligt til kl.18.00)
 • Lukkedag: mandag den 2. Oktober 2023
 • Efterårsferie: Lørdag den 14. oktober 2023 – søndag den 22. oktober 2023
 • Juleferie: Torsdag den 21. december 2023 – søndag den 7. januar 2024
 • Vinterferie: Lørdag den 10. februar 2024 – søndag den 18. februar 2024
 • Påskeferie: Lørdag den 23. marts 2024 – mandag den 1. april 2024
 • Himmelfartsferie: Torsdag den 9. maj 2024 – søndag den 12. maj 2024
 • Pinseferie: Lørdag den 18. maj 2024 – mandag den 20. maj 2024
 • Grundlovsdag: Onsdag den 5. juni 2024
 • Sommerferie: lørdag den 29. juni 2024

Ferieplan for skoleåret 2024/2025

Skoleåret begynder onsdag den 14. august 2024 kl. 8.00 for 1.– 9. klasse og kl. 9.00 for 0. klasse.

 • Skolens fødselsdag: Fredag den 30. august 2024 (Dobbelt skoledag med mødepligt til kl.18.00)
 • Feriedag: Mandag den 12. oktober 2024
 • Efterårsferie: Lørdag den 12. oktober 2024 – søndag den 20. oktober 2024
 • Juleferie: Lørdag den 21. december 2024 – søndag den 5. januar 2025
 • Vinterferie: Lørdag den 8. februar 2025 – søndag den 16. februar 2025
 • Påskeferie: Lørdag den 12. april 2025 – mandag den 21. april 2025
 • Himmelfartsferie: Torsdag den 29. maj 2025 – søndag den 1. juni 2025
 • Grundlovsdag: Torsdag den 5. juni 2025
 • Pinseferie: Lørdag den 7. juni – mandag den 9. juni 2025
 • Sommerferie: lørdag den 28. juni 2025

Ferieplan for fritten

Ferieplan for Fritten skoleåret 2023/2024

 • Efterårsferie uge 42: Åbent
 • Juleferie: lørdag den 23. december 2023 – mandag den 1. januar 2024
 • Vinterferie uge 7: Åbent
 • Påskeferie: lørdag den 23. marts 2024 – mandag den 1. april 2024
 • Kr. Himmelfartsferie: torsdag den 9. maj 2024 – søndag den 12. maj 2024
 • Pinseferie: lørdag den 18. maj 2024 – mandag den 20. maj 2024
 • Grundlovsdag: onsdag den 5. juni 2024
 • Sommerferie: Lukket uge 28, 29, 30

Ferieplan for Fritten skoleåret 2024/2025

 • Feriedag: Mandag den 12. oktober 2024
 • Efterårsferie uge 42: Åbent
 • Juleferie: lørdag den 21. december 2024 – onsdag den 1. januar 2025
 • Vinterferie uge 7: Åbent
 • Påskeferie: lørdag den 12. april 2025 – mandag den 21. april 2025
 • Kr. Himmelfartsferie: torsdag den 29. maj 2025 – søndag den 1. juni 2025
 • Grundlovsdag: torsdag den 5. juni 2025
 • Pinseferie: lørdag den 7. juni 2024 – mandag den 2. juni 2025
 • Sommerferie: Lukket uge 28, 29, 30