Skip to main content
 • Arbejdspladsvurdering (APV)
ET TRYGT STED AT VÆRE – ET GODT STED AT LÆRE

Information og dokumenter

Timetal for fagene

Skolen følger fælles mål for fagene.

Science: biologi, geografi, fysik/kemi, natur/teknik
Kultur: historie, religion, samfundsfag
Krea: billedkunst, musik, håndværk/design, madkundskab
Valgfag: Forskellige fag der kan vælges i 7. – 9. klasse
Svømning: ligger fra efterår til påske i 5.klasse og erstatter idræt i den periode
Madkundskab: er en integreret del af fagene (kan vælges i Krea på 4. – 6. klasse)
Klassens tid: ligger i alle fag

Skoledagen

Morgentilbud i Fritten fra kl. 6.00.

Klokken ringer ind kl. 8.00, og alle der har 1. modul møder derfor kl.8.00

1. modul: 8.05 – 9.35
Pause: 9.35 – 10.05. Det kan være en god ide at tage en ”10-mad/frugt” på dette tidspunkt

2. modul: 10.05 – 11.35
Spisning: 11.35 – 11.45

Pause:  11.45 – 12.15 Der vil være legepatrulje i denne pause

3. modul:  12.15 – 13.45
Pause: 13.45 – 13.55

4. modul: 13.55 – 15.25

Klokken ringer, når eleverne skal gå til klassen enten ved skoledagens start eller efter en pause. Der er morgensamling for alle skolens elever og ansatte kl. 8.05 en dag om ugen.

Priser og betalingsbetingelser

Indskrivning

Det koster kr. 500,- pr barn at blive indskrevet.

Depositum

Ved optagelse på Vinderød Privatskole indbetales familiedepositum på kr. 5.000,-, som tilbagebetales, når familiens sidste barn forlader skolen. Depositum forrentes ikke.

Depositum betales tilbage, når en families sidste barn udmeldes af skolen. Skolen har umiddelbart ret til at fratrække eventuelle tilgodehavender, som ikke er blevet afregnet.

Et depositum gælder for biologiske eller sammenbragte børn på samme bopælsadresse.

Skolepenge

Skolepenge betales månedligt forud i 11 årlige rater.

Forældrebetaling for skole (pr. måned):

 • 1450 kr. pr. elev 0-3. klasse
 • 1560 kr. pr elev 4.-6. klasse
 • 1680 kr. pr. elev 7.-9. klasse

Forældrebetaling for fritidstilbud (pr. måned):

 • 1340 kr. pr elev inkl. morgenmodul for 0.-3. klasse
 • 760 kr. pr. elev inkl. morgenmodul for 4.-5. klasse
 • 250 kr. pr. elev – kun morgenmodul

Forældrebetaling for Minifritten:

 • 2000 kr. pr. elev i maj og juni måned

Halv pris for barn nr. 3 og derover på både skole- og fritidstilbud (dette gælder dog ikke for Minifritten). Gælder for børn på samme folkeregisteradresse og tilfalder yngste barn/børn.

Vi kan dog tilbyde søskendefordel for biologiske søskende på en anden adresse i forbindelse med optagelse på skolen, men betalingen vil være opdelt på bopælsadresserne.

Debitorer som ikke er tilmeldt til betalingsservice bliver pålagt et administrationsgebyr på 25,00 kr. pr. barn pr. måned.

Skole- og SFO betalinger bliver opkrævet over 11 måneder ( august-juni) Juli er betalingsfri.

Restancer

Ved manglende indbetaling af skolepenge udsendes rykkerbrev med 14 dages betalingsfrist. Der vil blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Overskrides denne frist uden forudgående aftale med skolen, vil skolen fratrække restancen i depositummet og derefter anse barnet som udmeldt af skolen. Skolen vil samtidig tilbyde barnets plads i skolen i henhold til ventelisten.

Udmeldelse af skolen/Fritten

Hvis man ønsker at udmelde sit barn/børn af skolen skal det ske med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.
Alle udmeldelser skal foregå skriftligt til skolens officielle mailadresse: mail@vpskole.dk. Man vil herefter modtage en bekræftelse på udmeldelsen.

Depositummet tilbagebetales umiddelbart efter opsigelsesvarslets udløb. Når barnet stopper modregnes evt. restance i depositummet.

Ved afgang fra 9. klasse, for en families sidste barn, tilbagebetales indskuddet senest den 31. juli.

Åbningstider

Kontoret kan kontaktes på tlf.: 70 22 14 00

 • Mandag til torsdag: kl. 9.00-14.00
 • Fredag: kl. 9.00-13.00
 • I finder kontoret i bygning A på 1. sal.

 
Fritidstilbudet har daglige åbningstider fra kl. 6.00-17.00 på skoledage

Ferieplan

Ferieplan for skoleåret 2020/2021

Skoleåret begynder mandag den 10. august 2020 kl. 8.00 for 1.– 9. klasse og kl. 9.00 for 0. klasse Skolestart

 • Efterårsferie: Lørdag d. 10. oktober 2020 – søndag d. 18. oktober 2020
 • Juleferie: Lørdag d. 19. december 2020 – søndag d. 3. januar 2021
 • Vinterferie: Lørdag d. 13. februar 2021 – søndag d. 21. februar 2021
 • Påskeferie: Lørdag d. 27. marts 2021 – mandag d. 5. april 2021
 • St. Bededag: Fredag d. 30 april 2021
 • Kr. Himmelfartsferie Torsdag d. 13. maj 2021 – søndag d. 16. maj 2021
 • Pinseferie: Lørdag d. 22. maj 2021 – mandag d. 24. maj 2021
 • Grundlovsdag: Lørdag d. 5. juni 2021
 • Sommerferie: Lørdag den 26. juni 2021 – tirsdag den 10. august 2021

Ferieplan for skoleåret 2021/2022

Skoleåret begynder onsdag den 11. august 2021 kl. 8.00 for 1.– 9. klasse og kl. 9.00 for 0. klasse.

 • Skolens fødselsdag: Fredag den 27. august 2021 (Dobbelt skoledag med mødepligt til kl.18.00)
 • Efterårsferie: Lørdag den 16. oktober 2021 – søndag den 24. oktober 2021
 • Juleferie: Torsdag den 23. december 2021 – tirsdag den 4. januar 2022
 • Vinterferie: Lørdag den 12. februar 2022 – søndag den 20. februar 2022
 • Påskeferie: Lørdag den 9. april 2022 – mandag den 18. april 2022
 • Bededag: Fredag den 13. maj 2022
 • Himmelfartsferie: Torsdag den 26. maj 2022 – søndag den 29. maj 2022
 • Pinseferie/grundlovsdag: Lørdag den 4. juni 2022 – mandag den 6. juni 2022
 • Sommerferie: lørdag den 25. juni 2022

Ferieplan for skoleåret 2022/2023

Skoleåret begynder onsdag den 10. august 2022 kl. 8.00 for 1.– 9. klasse og kl. 9.00 for 0. klasse.

 • Skolens fødselsdag: Fredag d. 2.sep. 2022 (Dobbelt skoledag med mødepligt til kl.18.00)
 • Efterårsferie: Lørdag den 15. oktober 2022 – søndag den 23. oktober 2022
 • Juleferie: Torsdag den 22. december 2022 – tirsdag den 3. januar 2023
 • Vinterferie: Lørdag den 11. februar 2023 – søndag den 19. februar 2023
 • Påskeferie: Lørdag den 1. april 2023 – mandag den 10. april 2023
 • Bededag: Fredag den 5. maj 2023
 • Himmelfartsferie: Torsdag den 18. maj 2023 – søndag den 21. maj 2023
 • Pinseferie: Lørdag den 27. maj 2023 – mandag den 29. maj 2023
 • Grundlovsdag: Mandag den 5. juni 2023
 • Sommerferie: lørdag den 24. juni 2023

Ferieplan for skoleåret 2023/2024

Skoleåret begynder torsdag den 10. august 2023 kl. 8.00 for 1.– 9. klasse og kl. 9.00 for 0. klasse.

 • Skolens fødselsdag: Fredag d. 1. sep. 2023 (Dobbelt skoledag med mødepligt til kl.18.00)
 • Efterårsferie: Lørdag den 14. oktober 2023 – søndag den 22. oktober 2023
 • Juleferie: Torsdag den 21. december 2023 – søndag den 7. januar 2024
 • Vinterferie: Lørdag den 10. februar 2024 – søndag den 18. februar 2024
 • Påskeferie: Lørdag den 23. marts 2024 – mandag den 1. april 2024
 • Bededag: Fredag den 26. april 2024
 • Himmelfartsferie: Torsdag den 9. maj 2024 – søndag den 12. maj 2024
 • Pinseferie: Lørdag den 18. maj 2024 – mandag den 20. maj 2024
 • Grundlovsdag: Onsdag den 5. juni 2024
 • Sommerferie: lørdag den 29. juni 2024

Ferieplan for skoleåret 2024/2025

Skoleåret begynder onsdag den 14. august 2024 kl. 8.00 for 1.– 9. klasse og kl. 9.00 for 0. klasse.

 • Skolens fødselsdag: Fredag den 30. august 2024 (Dobbelt skoledag med mødepligt til kl.18.00)
 • Efterårsferie: Lørdag den 12. oktober 2024 – søndag den 20. oktober 2024
 • Juleferie: Lørdag den 21. december 2024 – søndag den 5. januar 2025
 • Vinterferie: Lørdag den 8. februar 2025 – søndag den 16. februar 2025
 • Påskeferie: Lørdag den 12. april 2025 – mandag den 21. april 2025
 • Bededag: Fredag den 16. maj 2025
 • Himmelfartsferie: Torsdag den 29. maj 2025 – søndag den 1. juni 2025
 • Grundlovsdag: Torsdag den 5. juni 2025
 • Pinseferie: Lørdag den 7. juni – mandag den 9. juni 2025
 • Sommerferie: lørdag den 28. juni 2025

Ferieplan for fritten

Ferieplan for Fritten skoleåret 2020/2021

 • Efterårsferie uge 42: Åbent
 • Juleferie: torsdag den 24. december 2020 – søndag den 3. januar 2021
 • Vinterferie uge 7: Åbent
 • Påskeferie: lørdag den 27. marts 2021– mandag den 5. april 2021
 • St. Bededag: fredag den 30. april 2021
 • Kr. Himmelfartsferie: torsdag den 13. maj 2021 – søndag den 16. maj 2021
 • Pinseferie: lørdag den 22. maj 2021 – mandag den 24. maj 2021
 • (Grundlovsdag: lørdag den 5. juni 2021)
 • Sommerferie: Lukket uge (28), 29, 30

Ferieplan for Fritten skoleåret 2021/2022

 • Efterårsferie uge 42: Åbent
 • Juleferie: fredag den 24. december 2021 – søndag den 2. januar 2022
 • Vinterferie uge 7: Åbent
 • Påskeferie: lørdag den 9. april 2022 – mandag den 18. april 2022
 • St. Bededag: fredag den 13. maj 2022
 • Kr. Himmelfartsferie: torsdag den 26. maj 2022 – søndag den 29. maj 2022
 • Pinseferie: lørdag den 4. juni 2022 – mandag den 6. juni 2022
 • (Grundlovsdag: søndag den 5. juni 2021)
 • Sommerferie: Lukket uge (28), 29, 30

Ferieplan for Fritten skoleåret 2022/2023

 • Efterårsferie uge 42: Åbent
 • Juleferie: lørdag den 24. december 2022 – søndag den 1. januar 2023
 • Vinterferie uge 7: Åbent
 • Påskeferie: lørdag den 1. april 2023 – mandag den 10. april 2023
 • St. Bededag: fredag den 5. maj 2023
 • Kr. Himmelfartsferie: torsdag den 18. maj 2023 – søndag den 21. maj 2023
 • Pinseferie: lørdag den 27. maj 2023 – mandag den 29. maj 2023
 • Grundlovsdag: mandag den 5. juni 2023
 • Sommerferie: Lukket uge (28), 29, 30

Ferieplan for Fritten skoleåret 2022/2023

 • Efterårsferie uge 42: Åbent
 • Juleferie: lørdag den 23. december 2023 – mandag den 1. januar 2024
 • Vinterferie uge 7: Åbent
 • Påskeferie: lørdag den 23. marts 2024 – mandag den 1. april 2024
 • St. Bededag: fredag den 26. april 2024
 • Kr. Himmelfartsferie: torsdag den 9. maj 2024 – søndag den 12. maj 2024
 • Pinseferie: lørdag den 18. maj 2024 – mandag den 20. maj 2024
 • Grundlovsdag: onsdag den 5. juni 2024
 • Sommerferie: Lukket uge (28), 29, 30

Ferieplan for Fritten skoleåret 2023/2024

 • Efterårsferie uge 42: Åbent
 • Juleferie: lørdag den 21. december 2023 – onsdag den 1. januar 2024
 • Vinterferie uge 7: Åbent
 • Påskeferie: lørdag den 12. april 2024 – mandag den 21. april 2024
 • St. Bededag: fredag den 16. maj 2024
 • Kr. Himmelfartsferie: torsdag den 29. maj 2024 – søndag den 1. juni 2024
 • Grundlovsdag: torsdag den 5. juni 2024
 • Pinseferie: lørdag den 7. juni 2024 – mandag den 2. juni 2024
 • Sommerferie: Lukket uge (28), 29, 30