• Ansvarlighed

Ansvarlighed

VÆRDIER

  • Være blandt den bedste tredjedel af alle skoler i Danmark
  • Skabe et fysisk læringsmiljø, som er præget af ro og ordentlighed
  • Være en skole, hvor læreprocesserne tilrettelægges differentieret, så der tages hensyn til den nyeste
  • Forskning om kvalitet i læringen og det enkelte barns forudsætninger og læringsstil
  • Være en skole, der opfatter alle elever som unikke og værdifulde
  • Skabe en skole, hvor den enkelte elev bliver medregnet i fællesskabet, oplever tilknytning og bliver respekteret og set som et individ
  • Være en skole, hvor forældreinddragelse og forældresamarbejde er et hovedelement i dagligdagen
  • Være en skole uden mobning og med høj trivsel blandt både børn og voksne
  • Være en skole med et godt arbejdsmiljø for både børn og voksne i velfungerende fysiske rammer
  • Være økonomisk bæredygtig
Åbningstider

Vinderød Privatskole

Kontoret kan kontaktes på
tlf.: 70 22 14 00
Mandag til torsdag: kl. 9.00-14.00
Fredag: kl. 9.00-13.00
I finder kontoret i bygning A på 1. sal.

Fritidstilbuddet har daglige åbningstider fra kl. 6.00-8.00 og 12.00-17.00 på skoledage

Adresse

Vinderød Privatskole

Helsingevej 57
Frederiksværk 3300

Tlf: 70221400
mail@vpskole.dk

CVR nr. 36220465