Skip to main content
 • Ansvarlighed

Ansvarlighed

VÆRDIER

 • Være blandt den bedste tredjedel af alle skoler i Danmark
 • Skabe et fysisk læringsmiljø, som er præget af ro og ordentlighed
 • Være en skole, hvor læreprocesserne tilrettelægges differentieret, så der tages hensyn til den nyeste
 • Forskning om kvalitet i læringen og det enkelte barns forudsætninger og læringsstil
 • Være en skole, der opfatter alle elever som unikke og værdifulde
 • Skabe en skole, hvor den enkelte elev bliver medregnet i fællesskabet, oplever tilknytning og bliver respekteret og set som et individ
 • Være en skole, hvor forældreinddragelse og forældresamarbejde er et hovedelement i dagligdagen
 • Være en skole uden mobning og med høj trivsel blandt både børn og voksne
 • Være en skole med et godt arbejdsmiljø for både børn og voksne i velfungerende fysiske rammer
 • Være økonomisk bæredygtig