Ansvarlighed2019-10-22T16:26:41+01:00

Værdier

Ansvarlighed

Det betyder at….

• medarbejdere, elever og forældre alle har et ansvar for klassernes trivsel eks. samtalerunder, månedsmakkere, kontaktforældre, skole/hjem samtaler

• vi taler positivt om skolen, os selv og hinanden. Det gælder både forældre, elever og medarbejdere

• vi tager alle ansvar for skolens fysiske rammer. Derfor har vi bl.a. dukseordninger, en oprydningsordning som alle elever deltager i og arbejdsweekender for forældre

• vi sikrer dialog gennem månedsbreve, mundtlig kommunikation, konstruktiv dialog på forældreintra, uge- og lektieplaner